Vad innebär förslaget gällande nya regler för rut?

Du kan köpa RUT–berättigade tjänster som till exempel städning, strykning, fönsterputs etc. för 50 000 kr per person och få tillbaka 25 000 kr, det är en halvering mot föregående år. Är ni två personer i hushållet kan du köpa för 100 000 kr och dra av 50 000 kr. Hemmaboende barn över 18 år som har har en inkomst och därmed är skatteskyldiga kan också dra av för RUT i hushållet inom Skatteverkets regler. Ska hemmaboende barn över 18 år göra RUT-avdrag måste fakturan stå i hens namn. För mer information, kontakta Skatteverket.

Kommentarer för detta inlägg har stängts.