Att komma till ett ställe, oavsett om det är hemma eller på arbetet, där saker är undanplockade, golvet dammsuget och det doftar rent är en fröjd. Vi utför en mängd olika städuppdrag varje vecka åt såväl företag som privatpersoner. Alla med samma tacksamhet över att vi gör deras dag lite finare och trevligare.

Med oss som samarbetspartner inom städ får du tid över till att tänka på annat. Vi åtar oss varje städuppdrag med största respekt. Vår städteknik är effektiv och vi använder miljöprodukter och maskiner i så stor utsträckning som möjligt.

moppa-golv

Kontorsstäd

Kontorsstäd innebär att vi kontinuerligt ser till att arbetsmiljön på kontoret är hygienisk och trevlig att vistas i. Vi tar oss an golv, fönster, kök och toaletter så personalen kan ägna sig åt sina rätta arbetsuppgifter och inte behöva tänka på att till exempel tömma sopkorgar eller plocka i och ur diskmaskinen.

 

Golvvård

Golv på exempelvis en arbetsplats utsätts för mycket slitage och förstörs snabbare än vanliga golv. Därför är det extra viktiga att ta hand om dem. Golvvård innebär att vi slipar, lackar, målar, polerar och bonar golven så de blir skinande och nästan som nya när vi är klara.

Fönsterputsning

En kontorslokal upplevs alltid lite trevligare om den har rena och inbjudande fönster. Fönsterputsning innebär att vi putsar lokalens fönster så rena att när vi är färdiga med dem, kan du nästan inte kan avgöra om fönstret är öppet eller stängt. Självklart torkar vi även rent lister och fönsterbänkar.

Trappstäd

Trappstäd innebär att vi håller gemensamma utrymmen rena och välkomnande. Detta skapar ett trevligt första intryck av fastigheten och minskar även risken för exempelvis halkolyckor i trapphuset.

 

Mattvätt

Mattvätt innebär att vi tar hand om de mattor som behöver rengöras, från hämtning till tvättning och återlämning.

Butiksstäd

En ren och inbjudande butik säljer förmodligen mer än en som är smutsig. Butiksstäd innebär att vi städar av ytorna i butiken så den upplevs såväl välkomnande som inbjudande på en och samma gång.

Skolstäd

Våra barn är vår framtid. För att de ska få en så god arbetsro som möjligt ser vi till att deras arbetsmiljö, det vill säga skolan, är så kliniskt ren som möjligt. Idag lever många barn med allergier så vårt uppdrag här är att se till att alla barn får en så god och hälsosam skolgång som möjligt.

 

Byggstäd

Vid exempelvis nybyggnationer uppstår en hel del byggdamm. Detta tar vi hand om och ser till att byggprojektet får ett trevligt avslut. Självklart byggstädar vi även byggbodar som används vid byggen vilket innebär att arbetarna får en trevligare och mer hälsosam arbetsmiljö på sina raster.

Sanering

Ibland kan en lokal behöva saneras. Det kan exempelvis ha uppstått en vattenskada, mögel eller brand- och/eller rökskador som gjort det omöjligt att vistas i lokalen. Då sanerar vi lokalen och ser till att miljön blir, så gott det går, återställd till sitt ursprung.

 

Kontakta oss för mer information om hur du får en renare arbetsplats!